Het autorisatieboek Harlingen, inventarisnummer 117 over de periode 1741-1761 met daarin de benoeming van voogden is gepubliceerd op Allefriezen.nl