Twee ouders uit Utrecht hebben bij de rechtbank een zaak aanhangig gemaakt over het geslacht van hun babies op de geboorteakte. Genderidentiteit zou pas op  latere leeftijd aan de orde moeten komen vinden zij. Als genealogen hopen we maar dat de rechter er niet in mee gaat, het is met de privacywetgeving al moeiijk genoeg om correcte gegevens boven water te krijgen.