Per 4 oktober wordt Afelonne Doek de algemene rijksarchivaris en algemeen directeur van het Nationaal Archief. 

Afelonne Doek is sinds 2013 directeur Collecties, Data en Digitale Infrastructuur bij het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis in Amsterdam. Ook was ze directeur Collecties en Diensten bij NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies. Afelonne studeerde Geschiedenis en Historische Informatieverwerking, en heeft in haar loopbaan verschillende functies vervuld op het snijvlak van data- en collectiemanagement en digitale infrastructuur en innovatie. 

Met Afelonne Doek krijgt het Nationaal Archief een energieke, inspirerende algemene rijksarchivaris en algemeen directeur, die even mensgericht is als resultaatgericht.  Afelonne beschikt over brede kennis en ervaring met de uitdagingen die horen bij de digitale transformatie die de archiefwereld de komende jaren te wachten staat. Zij is bovendien gewend om in netwerken te opereren, en zij speelt hierin een verbindende rol. Ook het vermelden waard, Afelonne wordt in onze lange bestaansgeschiedenis de eerste vrouwelijke rijksarchivaris van het Nationaal Archief. 

Afelonne Doek: “Ik heb een grote affiniteit met bronnen en geschiedenis. Duurzame toegankelijkheid van cultureel erfgoed met ruimte voor ieders verhaal is van wezenlijk belang voor de samenleving en hier zet ik mij graag voor in. Ik zie er naar uit om dagelijkse sturing te geven aan deze mooie organisatie, voor, met en tussen de medewerkers, en om samen onze doelen te bereiken.”

Rijksarchivaris Marens Engelhard legt per 4 oktober zijn taken neer, om met pensioen te gaan. Marens: “Mijn jaren bij het NA en in de archiefsector waren boeiend en inspirerend. Niet in de laatste plaats door de fijne en deskundige collega’s binnen en buiten het Nationaal Archief met wie ik heb mogen samenwerken. Ik vind het geweldig dat Afelonne het stokje gaat overnemen.”