Over de jaren 1860 tot en met 1870 is een register bijgehouden van de bevolking van Ameide. In dit register kun je lezen welk gezin en gezinsleden in die periode op een bepaald adres en huisnummer woonden. De in het bevolkingsregister gehanteerde huisnummering komt overigens niet overeen met de huisnummering die we nu kennen. Voor genealogisch onderzoek is deze lijst onontbeerlijk. 
Klik hier.