Alle oude notarisarchieven uit het hele werkgebied van het Regionaal Archief Alkmaar zijn nu gescand en voor iedereen (ook #opendata) vrij te raadplegen via de website: samen meer dan een miljoen scans. Het gaat om archieven van notarissen die werkzaam waren in de late 16de eeuw t/m 1842.
Lees hier verder.