In 1652 bracht uitgever Joan Blaeu 'Toonneel der Steden van de Vereenighde Nederlanden' uit. Deze atlas bevat 130 plattegronden van steden uit de hele Republiek. Onlangs publiceerde de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 'Het Nederland van Blaeu' op de 'Kaart van de verstedelijking' op www.cultureelerfgoed.nl
Wie op de landkaart op de stippellijn om een stad klikt, krijgt de originele stadsplattegrond ui 1652 te zien. In de zeventiende eeuw werd Nederland een van de belangrijkste handelsnaties van Europa. Die periode kenmerkt zich door een grote stedelijke bloei. 'Het Nederland van Blaeu' geeft daar inzicht in.
(bron: Monumentaal)