Naar verwachting wordt de Nieuwe Hollandse Waterlinie later dit jaar als werelderfgoed erkend. Ter voorbereiding preciseert de Rijksdienst voor het Culturele Erfgoed de landkaart waarop de verdedigingslinie uit 1870 staat.

De linie meet 85 kilometer, loopt van Pampus tot aan de B iesboschj en bestaat uit 46 rijksmon umentale forten, tallolze kazernes, munitiedepots, groepsschuilplaatsen en kazematten. Bij het nauwkeuring intekenen ervan komt veel speurwerk kijken op luchtfoto's, historische kaarten en het Actueel Hoogtebestand Nederland. Vaak hgaat het om inmiddels overwoekerde aardgedekte gebouwen. Komend najaar is de aangepaste Kaart van Verdedighingswerken te zien op www.cultureelerfgoed.n l
(bron: Monumentaal)