De Autoriteit Persoonsgegevens gaat haar toezicht op een Nederlandse gemeente de komende periode verzwaren. Dat doet de organisatie vanwege mogelijk onvoldoende bescherming van gegevens van inwoners. De betreffende gemeente wordt verplicht elke drie maanden een uitgebreide rapportage aan de AP te verstrekken.
Lees hier verder.

Het is  nu eenmaal wet, maar dat wil niet zeggen dat wij genealogen per defintie gelukkig met deze wet zijn. Kijk bijvoorbeeld maar eens naar de jaarlijkse usb-stick die wij voor onze leden uitbrengen. Daarop dik duizend genealogiën. Maar door deze wetgeving v.w.b. namen en data van nog levende personen ziet dat er niet meer uit en geeft een onderzoeker nou niet direct een aansluiting met hetgeen hij/zij zoekt. Hetzelfde geldt voor websites. Een optie is dan om het af te schermen, danwel de website te delen in een opennbaar dele en een afgesloten deel..