Op woensdag 31 maart 2021 hebben de Nationale Archieven van Nederland en Suriname een nieuw Memorandum of Understanding (MoU) ondertekend. In het MoU zijn voor de komende vier jaar afspraken gemaakt over conservering, digitalisering en online beschikbaarstelling van archiefmateriaal dat voor de geschiedschrijving van beide landen relevant is.
Lees hier verder.