De Stichting Hendrik Muller’s Vaderlandsch Fonds schenkt het Themafonds Erfgoedvrijwilligers een half miljoen. Het Prins Bernhard Cultuurfonds verdubbelt dat bedrag zodat in totaal 1.000.000 euro beschikbaar is om kleine musea en erfgoedorganisaties en hun vrijwilligers te steunen.
Lees hier verder.