Op Uw Stamboom Online lazen we de suggestie dat wanneer je van een familielid geen foto hebt, je wellicht daarvoor in de plaats het gemeentewapen te gebruiken van de plaats waar die betreffende persoon is geboren. Wikipedia heeft een lijst van wapens van Nederlandse gemeenten, gesorteerd op provincie.
Op zich een grappig idee. Maar buitenlanders, met die gemeente- en provinciewapens minder goed op de hoogte- zien er wellicht een familiewapen in. Erger nog, worden zij niet in de war gebracht door de vele verschillende wapens?