Het archief van de oude bisschoppen van 's-Hertogenbosch tussen 1559 en 1650 is ontsloten en digitaal raadpleegbaar.