Het begint vaak met onvrede over iets wat niet goed gaat. Dat speelt in ons land voor veel oude begraafplaatsen. Beheerders kunnen de cultuurhistorische waarde niet langer op peil houden. Dan trekken buurtbewoners en anderen zich het lot van zo'n kerkhof aan. Ze worden er b.v. donerende vrienden van. Steeds vaker leiden die vriendenclubs tot stichtingen, om op een andere manier restauratiegeld te verkrijgen, zoals recentelijk voor de Begraafplaats Soerenseweg in Apeldoorn. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) faciliteert dergelijke initiatieven met praktische tips, kennis en cursussen. Iets waar wij genealogen alleen maar blij van kunnen worden.

(bron: Monumentaal)