De Lidmaatregisters Franeker en Hennaarderadeel. Sinds vandaag, 2 april, zijn de lidmaatregisters van Franeker, ca. 14.000 persoonsrecords, en Hennaarderadeel, ca. 12.000 persoonsrecords, via Alle Friezen raadpleegbaar.
Lees hier verder.