Onderzoek naar je familie kan betekenen dat je erachter komt dat het Zijne Majesteit heeft behaagd etc. Bij de Kanselarij der Nederlandse Orden in Den Haag is op te vragen of er zich gedecoreerden onder je familieleden bevinden. Voor onderscheidingen zoals die bijvoorbeeld in de Orde van Oranje-Nassau of die van de Nederlandse Leeuw dient de aanvraag -via de Burgemeester van de woonplaats van diegene voor wie wordt aangevraagd- door een ander te worden gedaan. Het Mobilisatie Oorlogs Kruis (MOK) daarentegen kan door jezelf of familie worden aangevraagd, zelfs postuum. Dat het trouwens nooit te laat is om een lintje te krijgen bewijst deze oorlogsveteraan wel. Hij ontving op 100 jarige leeftijd het Ereteken Orde en Vrede. De aanvraag voor deze onderscheiding wordt door het Ministerie van Defensie beoordeeld. Men kan net als bij het MOK het geval is ook deze onderscheiding zelf aanvragen.
Lees hier verder.