Op zaterdag 7 januari ontving de Historische Vereniging Barendrecht een Barendrechtse Waarderingsoorkonde. De vereniging ontving die tijdens de receptie ter ere van het 40-jarige bestaan van de vereniging. Burgemeester Jan van Belzen overhandigde de gemeentelijke onderscheiding aan voorzitter Jannie Schaap van de Historische Vereniging. De Vereniging ontving de oorkonde voor het waardevolle werk dat zij al vele jaren voor Barendrecht doet.

De heer Van der Schoor richtte in 1976 de Historische Vereniging Barendrecht op. Sindsdien verzamelt en bewaart de Vereniging waardevolle, historische objecten en foto's van Barendrecht. Ook zet die zich in voor het behoud van historische gebouwen in en het archiveren van gegevens van personen die in het verleden in woonden, voor genealogisch onderzoek. Dankzij de Historische Vereniging Barendrecht wordt de geschiedenis van Barendrecht vastgelegd en behouden voor toekomstige generaties en blijft de geschiedenis levend.

Vrijwilligers

De vereniging dankt haar bestaan aan de toegewijde inzet van vele vrijwilligers. De vereniging telt 550 leden, waarvan een deel als vrijwilliger actief is in werkgroepen. De vrijwilligers proberen onder Barendrechters belangstelling te wekken voor de lokale geschiedenis en zij doen dit door op diverse evenementen, tentoonstellingen en demonstraties hier enthousiast over te vertellen. Zo zijn al heel wat schoolklassen rondgeleid en leveren de vrijwilligers van de Historische Vereniging jaarlijks een waardevolle bijdrage aan Open Monumentendag.

Het 40-jarig bestaan is gevierd met een receptie in D'Ouwe School. Hierbij waren onder meer oud-voorzitter Dick Mooijaart en een dochter van oprichter Van der Schoor aanwezig. Oud-secretaris Piet Ratsma vertelde over de eerste jaren van de vereniging. A.M. Overwater, ook vanaf het begin betrokken bij de vereniging, ging in op de betekenis van het begrip 'historie'.

Dvd

De leden van de Historische Vereniging ontvangen de binnenkort een dvd met daarop de kerkboeken van de Dorpskerk tussen 1511 en 1889. Hierop zijn zowel de originele bladzijden te zien als een transcriptie. Het eerste exemplaar werd door voorzitter Jannie Schaap overhandigd aan kerkrentmeester Simon Hoek. Hij was er blij mee dat nu het verleden van de kerk nog beter toegankelijk is voor mensen die op zoek zijn naar informatie.