De huwelijken in de provincie Groningen zijn geïndexeerd, en gratis toegankelijk op Geneanet. Deze collectie omvat ongeveer 470.000 huwelijken vanaf 1595 tot 1944. De indexen zijn hier te vinden en komen uit de Groningse archieven.