Wie leest er inmiddels beter zeventiende- en achtiende-eeuws Nederlands - de computer of de gemiddelde mens? Met de Transkribus Read&Search interface kan in één keer door alle computergelezen tekst worden gezocht. Op dit moment bevat de doorzoekbare collectie meer dan 300.000 scans van verschillende Amsterdamse Notarissen. We zijn uitermate benieuwd naar andere handschriften.
Lees hier verder.