De vele problemen met ICT bij de overheid zijn na de laatste drama's bij de GGD en de Belastingdienst en het UWV niet meer te ontkennen. Tegelijkertijd wordt de noodzaak van een goed gedigitaliseerde overheid steeds groter en duidelijker. Voor Daan Rijsenbrij zijn de oorzaken duidelijk waarom dat maar niet lukt. En de maatregelen die het volgende kabinet zou moeten nemen om de digitalisering flink aan te jagen, zijn dat ook.

Persoonlijk hoop ik op een samenleving die sociaal, rechtvaardig, groen en modern zal zijn. Met ‘modern’ bedoel ik optimaal gedigitaliseerd ter vergroting van onze welvaart en ons welzijn. Het streefdoel voor de daarbij passende overheid zou moeten zijn: een intelligente organisatie opererend in een intelligente omgeving. Intelligent betekent hier een geavanceerde informatiepositie, ondersteund door AI. Er is behoefte aan een digitale overheid waarbij iedere burger de infrastructuur, data en digitale services krijgt om optimaal te kunnen functioneren en zich te ontplooien. De huidige overheid blijkt echter nog lang niet klaar voor het digitale tijdperk, zo concludeert hij In AG Connect.
Dat geeft ons als burger -die veelvuldig digitaal de archieven wil raadplegen- nou niet direct moed.