Nadat de ministerraad met het wetsvoorstel van de nieuwe Archiefwet heeft ingestemd, ligt het voorstel nu voor advies bij de Raad van State. De verwachting is dat de Raad in april haar advies uitbrengt. De tekst van het wetsvoorstel en het advies van de Raad van State worden openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer. Waarschijnlijk in de zomer van 2021.

Archiefbesluit en Archiefregeling
Tegelijkertijd met het proces van het wetsvoorstel werkt het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap aan het wijzigen van het Archiefbesluit en de Archiefregeling. Deze documenten beschrijven meer in detail hoe de nieuwe wet moet worden uitgevoerd. OCW doet dit in afstemming met onder andere BZK, VNG, Unie van Waterschappen, IPO, de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed en het Nationaal Archief. Het gewijzigde Archiefbesluit en de Archiefregeling treden tegelijkertijd met de Archiefwet in werking.


Achtergrond nieuwe Archiefwet
De oude Archiefwet wordt gemoderniseerd zodat deze volledig is toegespitst op het digitale tijdperk. Rijksoverheid, gemeenten en andere overheidsinstanties hebben daardoor voortaan nog maar tien in plaats van twintig jaar de tijd om belangrijke informatie over te brengen naar een archief. Hierdoor blijft het archief beter up-to-date, blijft cultureel erfgoed beter bewaard, zijn overheden transparanter en krijgen bijvoorbeeld onderzoekers en journalisten eerder toegang tot voor hen belangrijke gegevens. De inwerkingtreding van de wet is vooralsnog voorzien in de zomer van 2022 of januari 2023.