HCC!genealogie heeft haar Programmamatrix geüpdatet.
De Websitematrix heeft eveneens een update gekregen en is uitgebreid met Geni en FamilySearch.

Nieuw is de zogenaamde Bronnenmatrix. Dit omvat eigenlijk een aanvulling op beide matrixen. Het zijn echter geen programma’s in de softwarematige zin des woords maar websites waarmee men b.v. in archieven kan zoeken, of anderzijds hulpmiddelen bevat die niet onder programmatuur thuishoren. Denk daarbij aan WieWasWie en Open Archieven, maar ook de diverse begraafplaatsen sites evenals sites voor het verkrijgen van militaire informatie, dan wel informatie over de Tweede Wereldoorlog.