Telegram maakt het hackers bijzonder makkelijk om de precieze locatie van gebruikers van deze app te bepalen. Onderzoeker Ahmed Hassan vond deze zwakke plek in Telegram en meldde deze ook bij de makers maar die ontkenden dat hier sprake was van een fout: het is een feature.
Lees hier verder.