Voor het corrigeren van een fout in een overheidsregistratie kan men voortaan terecht bij het Meldpunt Fouten in Overheidsregistraties (MFO). Zowel burgers als bedrijven en overheidsorganisaties worden daar geholpen bij het hersteld krijgen van onjuiste gegevens.

Dit geldt met name als er meer dan één overheidsorganisatie bij is betrokken of als het gaat om registratie-overstijgende problemen en fouten. Ook helpt het MFO als blijkt dat de gegevens wel kloppen, maar bijvoorbeeld door onjuiste interpretatie voor onbedoelde gevolgen zorgen. Verder probeert het nieuwe meldpunt de gevolgen van het gebruik van foute gegevens zoals aanmaningen en boetes, te stoppen tot de oplossing is bereikt.

Het MFO werkt samen met de melder en alle betrokken overheidsorganisaties, net zo lang tot gegevens weer kloppen. Het beheert de opgedane kennis en deelt deze met andere overheidsorganisaties. Ook ondersteunt het MFO overheidsorganisaties met advies en coördinerende werkzaamheden. Bijvoorbeeld wanneer het voor een organisatie niet of onvoldoende mogelijk blijkt de onjuiste gegevens te corrigeren.

Het MFO is onderdeel van de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG).