Voor bezoekers aan onze website die na het lezen van de diverse artikelen denken nog niet genoeg te weten, wijzen we op een cursus. Het betreft de Basiscursus Stamboomonderzoek die onderzoekers die aan de slag willen met de geschiedenis van een of hun eigen familie op weg helpt. In veel gevallen zal dat hun eigen familie zijn. In tien leereenheden maakt men kennis met deze boeiende vorm van historisch onderzoek. De cursist krijgt achtergrondinformatie over bronnen, aanwijzingen waar te zoeken, maakt kennis met de bronnen zelf en leert een aantal methodische basisvaardigheden.
De cursus was een gezamenlijke inspanning van de Open Universiteit en het Centraal Bureau voor Genealogie. Helaas staat de cursus niet meer on-line bij de open universiteit. Maar je vindt hem nog wel hier  en hier.

 

Dit zijn de onderdelen (met de opmerking dat tentamen niet meer mogelijk is):

Structuur van de cursus (pdf) Structuur van de cursus
Introductie tot de cursus (pdf) Introductie tot de cursus
Blok 1 Genealogie en familiegeschiedenis (pdf) Blok 1 Genealogie en familiegeschiedenis
Leereenheid 1 Van genealogie tot familiegeschiedenis (pdf) Leereenheid 1 Van genealogie tot familiegeschiedenis
Leereenheid 2 Begin van het onderzoek (pdf) Leereenheid 2 Begin van het onderzoek
Blok 2 Bevolkingsregistratie 19e en 20e eeuw (pdf) Blok 2 Bevolkingsregistratie 19e en 20e eeuw
Leereenheid 3 Burgerlijke stand (pdf) Leereenheid 3 Burgerlijke stand
Leereenheid 4 Bevolkingsregister (pdf) Leereenheid 4 Bevolkingsregister
Blok 3 Voornamen en familienamen (pdf) Blok 3 Voornamen en familienamen
Leereenheid 5 Voornamen en familienamen (pdf) Leereenheid 5 Voornamen en familienamen
Blok 4 Bevolkingsregistratie 17e en 18e eeuw (pdf) Blok 4 Bevolkingsregistratie 17e en 18e eeuw
Leereenheid 6 Doop-, trouw- en begraafregisters (pdf) Leereenheid 6 Doop-, trouw- en begraafregisters
Leereenheid 7 Vestiging en vertrek (pdf) Leereenheid 7 Vestiging en vertrek
Blok 5 Kennismaking met aanvullende bronnen (pdf) Blok 5 Kennismaking met aanvullende bronnen
Leereenheid 8 Notariėle archieven (pdf) Leereenheid 8 Notariėle archieven
Leereenheid 9 Rechterlijke archieven (pdf) Leereenheid 9 Rechterlijke archieven
Leereenheid 10 Belastingregistratie (pdf) Leereenheid 10 Belastingregistratie
Literatuuropgave (pdf) Literatuuropgave
Tentamen en certificering (pdf) Tentamen en certificering