De NAW-gegevens van de Heemkunde Werkgroep Reusel in Noord Brabant zijn gewijzigd. Het betreft secretariaatsgegevens en de url van haar website.