In de database Maritime Stepping Stones (MaSS) staan verhalen van honderden scheepswrakken en andere vindplaatsen onder water. In samenwerking met Batavialand zijn nu de 122 wrakken van de database Vergane Schepen toegevoegd die in de polders van Flevoland zijn aangetroffen. Ook is er een wrakkenkalender bijgekomen die dagelijks laat zien welk schip er die dag in het verleden gezonken is. MaSS is publiek toegankelijk.

Lees hier verder,