Een groot deel van de archieven van de West Indische Compagnie, Raad der Koloniën, de sociëteiten van Suriname en Berbice, en enkele andere toegangen zijn nu getranscribeerd door het Nationaal Archief en hier te downloaden.