De reden dat veel overheidswebsites niet aan verplichte toegankelijkheidseisen voldoen is geen onwil, maar onder meer een gebrek aan kennis en organisatorisch vermogen. Dat stelt staatssecretaris Raymond Knops in antwoorden op Kamervragen van de PvdA en D66. Klik hier voor het hele artikel.

Bij de Archieven hebben we nog wel eens te maken met fouten. De twee die de laatste tijd het meest meemaken zijn die waar je een opgezochte akte niet kunt downloaden omdat de knop daartoe ontbreekt of dat de link verwijst naar akten uit een verkeerd jaar. Wijs in alle dit soort gevallen het betreffende archief hierop. Zij zijn echt blij met uw opbouwende kritiek en meldingen van dit soort fouten. Los daarvan komt het ons allen ten goede. We hebben dat meer dan eens ervaren.