Al begin zeventiende eeuw waren 2 op de 5 inwoners afkomstig uit het buitenland. In de achttiende eeuw gold dat voor 1 op de 4. Anno 2020 heeft de meerderheid van de Amsterdammers een migratieachtergrond. Harmen Snel toont u -in het kader van Famillement Thuis- bijzondere archiefstukken over al die Amsterdammers die overal vandaan kwamen en hier opnieuw hun plek vonden.
Klik hier voor meer info.