Regeling van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 21 oktober 2020, nr. 2020-0000603343, houdende wijziging van de Regeling basisregistratie personen ter indexering van de vergoedingen voor een verstrekking uit het centraal archief van overledenen.

Zie hier de publikatie in het Staatsblad.