Dossier 071 is een nieuw initiatief van Erfgoed Leiden en Omstreken om politiearchieven uit de oorlogsjaren digitaal te ontsluiten. De archieven vormen een belangrijke bron voor de reconstructie van de Tweede Wereldoorlog ter plaatse. Mettertijd wordt naar verwachting uiteindelijk duidelijk wat in Leiden dagelijks waar gebeurde en door wie. Eenieder die nieuwsgierig is naar die historie kan meehelpen.

“Met het publiek willen we deze geschiedenis ook voor jongeren makkelijk toegankelijk maken. We roepen hen dan ook op vooral mee te doen. Het materiaal wordt verder in een voorstelling van PS Theater gebruikt, opdat de verhalen uit WOII voor een breder publiek gaan leven”, zegt directeur Ariela Netiv van Erfgoed Leiden.

Helpen vanuit huis
Het tweejarige project begint met de dag- en nachtrapporten uit 1940. Hierin staan de meldingen, die binnen kwamen op het politiebureau. Elke pagina uit die rapporten is gescand.

Aan vrijwilligers wordt gevraagd de scans te lezen en letterlijk in te voeren in een database. Dat kan vanuit huis via www.dossier071.nl Na het invoeren worden tijden, locaties en personen automatisch gezocht en op de digitale plattegrond van Leiden gezet.

Plundering, kwajongenstreek en angst
Er staan al enkele bijzondere gebeurtenissen uit 1940 op www.dossier071.nl; over de plundering van een boerderij in Valkenburg, een Duitser in een Nederlands uniform en een aantal meldingen uit de rapporten.

De politiearchieven bestaan uit dag- en nachtrapporten en dossiers met proces-verbalen. De dossiers zijn voor een deel nog aanwezig in Leiden, voornamelijk de niet-opgeloste zaken.

Het andere deel met bekende daders is overgedragen aan het openbaar ministerie met de intentie tot overgaan van vervolging. Ook zijn dossiers naar de SS overgebracht. Al deze zaken staan met rood potlood aangegeven in de dag- en nachtrapporten.

Tot dusver is nauwelijks onderzoek gedaan naar de achtergebleven dossiers. Het initiatief van Erfgoed Leiden en Omstreken maakt verder onderzoek mogelijk.

Mondriaanfonds
Het Mondriaan Fonds, het stimuleringsfonds voor beeldende kunst en cultureel erfgoed, heeft in het kader van 75 jaar bevrijding subsidie verstrekt voor dit initiatief.

Dit omdat het kabinet Rutte III in 2019 heeft besloten extra te investeren in de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog, zodat het verhaal van de oorlog toegankelijk wordt voor komende generaties. Ook als de komende jaren de ooggetuigen wegvallen.