In totaal zijn er ruim 15.000 scans, (dubbele pagina's dus ruim 30.000 pagina's!) door onze deelnemers getranscribeerd. Zij vulden achter hun computer ruim 350.000 records in. Elk record bevat de transcriptie van even zoveel inschrijvingen in de repertoria die de notarissen hebben volgeschreven tussen 1811 en 1935.
Lees hier verder.