WO2-Bronnen vinden en gebruiken? Ga naar de oorlog dichtbij!

Netwerk Oorlogsbronnen nodigt ons van harte uit voor de jaarlijkse Netwerkdag Oorlogsbronnen op dinsdag 10 november. In dit bijzondere jaar ziet de netwerkdag er anders uit dan we gewend zijn.
In verband met de coronamaatregelen is een fysieke bijeenkomst niet mogelijk. Daarom verzorgt Oorlogsbronnen een netwerkdag online, via een livestream. Volg op deze manier vanuit huis de sprekers, die op het podium van de OBA hun presentaties geven.

Het samenzijn en het 'netwerken' moeten we helaas missen. Maar ze hoopt ons ook dit jaar weer te kunnen inspireren met sessies over datajournalistiek, ontwerpen op basis van gameprincipes, waarheidsvinding, crowdsourcing en natuurlijk het laatste nieuws van Netwerk Oorlogsbronnen. Zet de livestream-link vast in je agenda en kijk, luister en chat mee op 10 november. Tot dan!

Klik hier voor het programma en hier (actief op 10 november) voor de Lifestream.