Onder de kop 'Veel gejuich maar weinig lol bij CBG' vroegen wij ons af waarom ze bij het CBG nu zo blij waren omdat het weer mogelijk was om lijfelijk papieren CBG-bronnen in te kunnen zien in de studiezaal van het Nationaal Archief.
Want maar liefst één persoon kon tot de studiezaal worden toegelaten. Wij begrijpen die blijdschap nog steeds niet, kan men in zo'n zaal geen 1,5 meter afstanden aan zoals elders in b.v. de horeca het geval is?
Maar waar maakten wij ons druk over, vond men bij het CBG, er was tot op heden nog geen gebruik van deze mogelijkheid gemaakt. En da's dan weer geen lol.
Tja dan sta je als redactie toch een beetje in je hemd.
Dus mensen, contact het CBG wanneer je naar de studiezaal wil om documenten aan den lijve te kunnen bestuderen.