Een tiental vrijwilligers zijn bezig met het in kaart brengen van eigenaren en bewoners van de huizen in de Workum. Alle gegevens worden in een excelprogramma gezet, zodat de bewonersgeschiedenis van de Workumer huizen zichtbaar wordt. Leuk om te zien, wie er allemaal in uw huis hebben geleefd. Interessant voor genealogen, om te ontdekken waar iemand heeft gewoond.
De link naar het excelprogramma kunt u vinden op de pagina Huis- en woonregisters Workum