De Hollandse Foto Databank HoFoDa is een nieuwe loot aan de stam van de vereniging Ons Voorgeslacht. De databank is ontwikkeld om foto’s van archiefstukken, historisch erfgoed of andere beeldmaterialen van welke aard dan ook, die interessant zijn voor genealogisch onderzoek op het werkterrein van ‘Ons Voorgeslacht’, beschikbaar te stellen. Naast foto’s van archiefstukken valt ook te denken aan foto’s van genealogische en heraldische gedenkwaardigheden.
Evenals HoGenDa heeft HoFoDa een openbaar gedeelte en een gedeelte dat alleen door leden van Ons Voorgeslacht geraadpleegd kan worden. Op HoFoDa staan reeds meer dan 53.000 foto’s en de collectie groeit snel.
Lees hier verder.