In DTB-boeken en op Burgerlijke Stand-kaarten komen vaak afkortingen voor. Niet altijd is duidelijk wat die betekenen. De collega's van de Vereniging Veluwse Geslachten, met name André Dumont heeft daar jaren geleden al een boekwerk over gemaakt met verklaringen van afkortingen en gebruikte terminologie. Het is hier te down loaden.