In Juli 2020 zijn er een aantal indexen op de doop-, trouw- en begraafboeken en bevolkingsregisters op de website van het Westfries Archief geplaatst, w.o. DTB Medemblik. Imposten op trouwen, 1754.