Gemeentearchief Barneveld zal bevolkingsregisters (1850 - 1920) aanbieden. Een deel van de bevolkingsregisters is al ingevoerd, maar de gegevens zijn niet compleet. In dit project worden de ontbrekende namen, geboortedata, geboorteplaatsen en beroepen van mensen ingevoerd wij, zodat het gehele bevolkingsregister voor onderzoekers digitaal toegankelijk wordt.