Historisch Centrum Overijssel biedt via communitywebsite www.mijnstadmijndorp.nl een transcriptieproject. In dit project worden de resoluties van de stad Deventer (1566 - 1795) getranscribeerd. Resoluties zijn de besluiten van het Deventer stadsbestuur, te vergelijken met de tegenwoordige notulen van het college van burgemeester en wethouders.