De gemeenteraad van Baarn heeft gisteravond (woensdag 15 juli) met ruime meerderheid het voorontwerp bestemmingsplan voor Paleis Soestdijk aangenomen. Dat betekent, dat verder gewerkt kan worden aan de uitwerking van de herbestemming van het landgoed.

Soestdijk

 

Het paleis is in handen van de MeyerBergman Erfgoed Groep, die er innovatieve bedrijven een locatie wil bieden waar zij zich kunnen etaleren. Verder komen er een hotel, een restaurant en luxe appartementen. Alle moeten verrijzen op terreinen nabij het voormalige woon- en werkpaleis van koningin Juliana en prins Bernhard.

Bij de uitwerking van de herbestemmingsplannen wordt in het bijzonder aandacht besteed aan de thema’s natuur, bereikbaarheid per ov, verkeersafwikkeling en parkeren tijdens evenementen, zoals verwoord in amendementen en moties vanuit de Baarnse gemeenteraad. De lokale overheid zelf gaat, in samenwerking met de MeyerBergman Erfgoed Groep, het huidige plan verder uitwerken tot een ontwerp bestemmingsplan.

Blij
Namens de eigenaar zegt Maya Meijer blij te zijn dat, na een aantal roerige weken, het lokale bestuur tot dit besluit is gekomen.

“Ik bewonder de wijze waarop de gemeenteraad van Baarn te werk is gegaan: grondig en zorgvuldig. Paleis Soestdijk is niet alleen een grootschalig en complex project, maar ook een waar uiteenlopende belangen samenkomen. Ruim duizend pagina’s met onderzoeken, analyses en plannen zijn bestudeerd. Belangen tussen behoud van het erfgoed en de natuur zijn zorgvuldig gewogen”.

Betrokken
Volgens Meijer hebben de afgelopen weken andermaal laten zien, dat veel mensen zich betrokken voelen bij het iconische paleis.

“Dat is voor ons even bijzonder als spannend. Ook in de toekomst blijven wij met iedereen die het aangaat contact houden. Paleis Soestdijk staat er over 100 jaar nog en zo kijken wij ook naar de relatie met zijn omgeving in Baarn en Soest. Ik heb er vertrouwen in dat we gezamenlijk tot een resultaat komen, waarmee we duurzame toekomst veilig kunnen stellen”.

Het afgelopen jaar is door een groot aantal organisaties en personen bijgedragen aan het bereiken van de volgende stap in de herbestemming van Paleis Soestdijk. Naast de gemeente Baarn waren klankbordgroepen, de provincie Utrecht en de gemeente Soest actief. Ook in de volgende fase, waarin gewerkt gaat worden aan het ontwerp bestemmingsplan, blijven zij betrokken.

Toekomst
Soestdijk, sinds december 2017 eigendom van de MeyerBergman Erfgoed Groep, wordt de komende jaren gerenoveerd en krijgt een nieuwe bestemming als onafhankelijk podium voor de ‘kroonjuwelen van de nationale maak- en kennisindustrie’.

Het paleis wil mettertijd naar eigen zeggen landingsplek zijn voor innovatief en ondernemend Nederland. Op interactieve wijze, zo is de bedoeling, wordt ter plaatse straks het beste van het beste dat ons land te bieden heeft gepresenteerd. Thema’s als water, agricultuur en voeding, energie en gezondheid krijgen bijzondere aandacht.

Voor een video over het inhoudelijke programma van de toekomst van Paleis Soestdijk I Made by Holland, klik hier.

Dutch design in zilver- en glaskamers
 

Eigentijds
Directeur Frans van der Avert van Paleis Soestdijk I Made by Holland zegt daarmee op eigentijdse manier invulling te willen geven aan het verleden en een podium te bieden aan studenten en ontwerpers.

“Het past in ons Made by Holland-plan om de Nederlandse maakindustrie te laten schitteren. De glas- en zilverkamers worden twee keer per jaar gevuld met werk, geselecteerd door het Nederlands Zilvermuseum en het Nationaal Glasmuseum. Een deel van de getoonde objecten wordt mettertijd ook verkocht in de museumwinkel van het paleis”.

Zilvermuseum
Het Nederlands Zilvermuseum etaleert een overzicht van nationaal historisch en hedendaags zilver. Het ambacht van goud- en zilversmid wordt er sinds 2013 beoefend.

Ieder jaar wordt tijdens de Schoonhovense Zilverdag de expositie ‘meesterwerken’ gehouden. Hier tonen eindexamenstudenten van de Vakschool Schoonhoven Zadkine hun afstudeeropdrachten.

Glasmuseum
Gespecialiseerd in glas neemt het Nationaal Glasmuseum een unieke positie in. Het beheert een veelzijdige collectie, op basis waarvan het een representatief beeld schetst van het Nederlandse glas van circa 1880 tot heden.

In de hedendaagse beeldende kunst speelt het Glasmuseum een initiërende rol. In de Glasblazerij experimenteren kunstenaars en ontwerpers met glasblazers. Studenten en docenten van onder andere de Rietveld Academie, de Design Academy, ArtEZ, Sint Lucas en de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten zetten in het museum regelmatig hun eerste stappen in de wereld van het geblazen glas.

Foto: Aan de uitwerking van de herbestemming van het landgoed Paleis Soestdijk in Baarn kan verder worden gewerkt (foto Suzan Baars).