In Juni 2020 zijn de volgende indexen op de doop-, trouw- en begraafboeken en bevolkingsregisters op onze website geplaatst:

  • DTB Hoorn 24. Remonstrantse doopinschrijvingen, 1630-1684.
  • DTB Hoorn 36. Katholieke doop- en trouwinschrijvingen (statie Sint Franciscus), 1722-1811. 
  • DTB Hoorn 77. Huwelijksafkondigingen, 1782-1803.

  • Gezinskaarten Zwaag 12-17, 1922-1939 (gedeeltelijk; alleen scans waarvan de jongste persoon langer dan 100 jaar geleden geboren is, zijn geïndexeerd en beschikbaar via de personenindex).

Een overzicht van geïndexeerde bronnen vindt u in dit schema.