Felicitaties aan het adres van Ton te Meij. Gisteren werd hij benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Los van allerlei andere bestuursfuncties was Ton destijds voorzitter van de afdeling Computer Genealogie van de NGV. Toen die afdeling door het toenmalige hoofdbestuur zonder vooraankondiging werd opgeheven ging hij verder met de Genealogische Computer Vereniging. Die vereniging ging een paar jaar later op in HCC!genealogie. Hijzelf trad toen terug. Vanaf 2005 is hij sterk betrokken bij de Indische Kwestie en trekker van het Indisch Platform 2.0.