Het rommelt weer eens behoorlijk bij de NGV. Niks nieuws onder de zon zult u zeggen, was dat jaren geleden ook al niet het geval? Inderdaad. Aanleiding toen was dat twee hoofdbestuursleden op bezoek bij een bestuursvergadering van de toenmalige afdeling Computer Genealogie (CG) mooi weer speelde, welke afdeling de volgende dag van diezelfde mannen het bericht kreeg dat ze als afdeling waren opgeheven.

Stemrecht op de Algemene Vergadering van de NGV was toen geregeld op basis van ledenaantallen, ergo de afdeling CG had veel stemrecht en dat schoot nogal eens in het verkeerde keelgat. Evenals een eigen huisstijl en een eigen professioneel geredigeerd en vormgegeven afdelingsblad. Daarnaast was de afdeling de absolute ‘cash cow’ van de vereniging. Maar het uitbetalen van de declaraties aan het CG-bestuur en haar relaties als b.v. de drukker en de GDP-programmeur duurde maanden. Meermalen schoten CG-bestuursleden zaken uit eigen zak voor. Ontoelaatbaar in een vrijwilligersorganisatie.

Ook nu weer blijkt dat de Dienst Computer Genealogie (de opvolger van de voormalige afdeling CG) in het pak genaaid te worden. En weer deed een hoofdbestuur blijkbaar iets buiten voldoende consultatie van betreffende partijen om. Er werd een NGV IT-groep opgericht. Die kreeg of eigende zich zoveel macht toe dat de Dienst daarin diende te worden ondergebracht. Een herhaling van zetten van een paar jaar geleden dus. Toen ging het fout en nu weer. Men heeft dus niets geleerd.

Het gaat er niet om of centraliseren een goede of slechte zaak is. Het begeleiden van de ontwikkelingen rond een complexe materie als GensDataPro, het schrijven van helpteksten, het informeren/trainen van helpdeskers, het releasen van een volgende versie en dat vervolgens coveren in een helpdesk is geen sinecure, integendeel. Complimenten hoe dat jaren goed geregeld is geweest.

Ervan uitgaande dat het programma nog steeds voor interessante inkomsten zorg draagt ware het beter wanneer eerder, emphatischer en vooral duidelijker naar de helpdeskmedewerkers van GensDataPro was geluisterd en het hoofdbestuur daarin een leidende rol had genomen en niet de IT-groep.
Er komt nu een nieuwe website waarin alles wordt ondergebracht. Da’s wel nodig ook, want je verenigingswebsite een paar jaar geleden hernoemen tot het nietszeggende ‘ontdek jouw verhaal’ maakt de communicatie met de doelgroep er ook niet duidelijker op.

Er komt nu een algemene NGV-helpdesk. In de aanloop daarnaartoe namen de frustraties toe, en dat maakte de communicatie er blijkbaar niet prettiger en beschaafder op. Teneinde raad namen Aad de Fouw en Jaap de Rooij ontslag, (mannen die vanaf het eerste uur bij de uitontwikkeling van GDP betrokken zijn geweest, en vaak op door ons georganiseerde dagen aanwezig waren om het programma te demonstreren en vragen te beantwoorden) waarop het hoofdbestuur van de NGV maar besloot om de Dienst Computer Genealogie, inclusief de GensDataPro helpdesk maar op te heffen.

Wat nu? Wij hebben geen idee. Maar dat wij minder gelukkig zijn met alweer een oorlog binnen de NGV en in het bijzonder de afdeling, en nu Dienst Computer Genealogie én GensDataPro maakt ons nog kritischer als wij al waren. Maar ook ongerust. Tenslotte gebruiken heel veel leden van HCC!genealogie GensDataPro. En het ontslag van De Fouw en van Rooij is niet iets wat je zo maar even oplost met een nieuwe, algemene, overkoepelende IT-groep met algemene helpdesk, bemenst wellicht met goedwillende vrijwilligers, maar die weten per definitie niet van de hoed en de rand van GDP.
Deze ontwikkeling is niet goed voor de gebruikers en het programma. Daarom hebben wij twijfels.
Te meer omdat de gebruikers van GDP officieel nog van niets weten. Een kwalijke ontwikkeling.

Het wordt tijd dat de NGV het programma overdoet aan een commerciële partij.

Dat zou goed zijn voor de (toekomstige) gebruikers, voor GensDataPro zelf, voor de eventuele nieuwe eigenaar, maar zeer zeker voor de NGV.