Wageningen gaat ervoor zorgen dat historische graven bewaard blijven. De historische vereniging Wageningen Monumentaal heeft in 2016 aandacht gevraagd voor de graven die worden geruimd. Daaruit zijn circa 400 graven, ouder dan 30 jaar, geselecteerd om nader te bekijken.
Lees hier verder.