Telecomproviders slaan alarm: op diverse plekken proberen burgers de komst van mobiele masten voor het 5G-netwerk tegen te houden. De critici zijn bang voor gezondheidsschade door straling via het netwerk. Het RIVM zei eerder dat de niveaus van individuele antennes onder de limieten blijven die in Europees verband als aanvaardbaar zijn vastgesteld. Maar of de toevoeging van 5G helemaal veilig is, kan nog niet met zekerheid gezegd worden, aldus het RIVM.
Lees hier verder.