Alle stolpen in Noord-Holland worden door de provincie in kaart gebracht. 
Erfgoedvereniging Heemschut voerde eerder samen met de boerderijenstichting
Noord-Holland Vrienden van de Stolp en het Westfries Genootschap actie om het langzame verdwijnen van de stolp uit het landschap tegen te gaan.
Deze actie moet leiden tot een zogenoemde waarderingskaart, die volgens plan nog dit jaar wordt gemaakt. De kaart zal naar verwachting een basis zijn voor mogelijke verdere maatregelen ter bescherming van de boerderijen voor de toekomst.
Maar los daarvan is het ook genealogisch gezien goed wanneer fysiek danwel de historie van deze bouwwerken in tact of bewaard blijft. Je zult maar familie hebben gehad die er in gewoond heeft. Dus een goed initiatief.