Bob Coret riep onlangs in zijn blogpost de Nederlandse ontwikkelaars van stamboomprogramma's en genealogische diensten op om mee te denken over een aantal Nederlandse genealogische aspecten die niet eenvoudig/eenduidig in GEDCOM zijn uit te drukken.

Coret: "Het gaat om de roepnaam, het patroniem en ondertrouw. Het lijkt me goed (voor de stamboomprogramma's en genealogische diensten en dus de gebruikers) dat we als ontwikkelaars over deze aspecten afspraken maken, hoe deze in GEDCOM worden uitgedrukt. Ik heb per aspect een aparte pagina gemaakt zodat we ook per aspect (open) kunnen discussiëren."

Hij pleit voor Nederlandse afspraken over het gebruik van GEDCOM. En daar zijn wij het geheel meer eens.