Jan de Boer door Raphael Drent.width 402

Per 18 september 2019 is Jan de Boer benoemd als nieuwe voorzitter van de Raad van Toezicht van het CBG|Centrum voor familiegeschiedenis in Den Haag. Jan de Boer over het voorzitterschap: ‘Ik vind het belangrijk mij bestuurlijk in te zetten voor een organisatie die zich bezighoudt met de geschiedenis van families, het kan helpen onze identiteit te bepalen.' De Boer volgt dhr. Verséwel de Witt Hamer op.