In 1940 werd door Bloys van Treslong Prins in de vooroorlogse "Indische Navorscher" voor het eerst aandacht besteed aan de Burgerlijke Stand van Buitenzorg. Van zijn hand verschenen de overlijdensregisters van deze plaats beginnende met de eerste overlijdens na de invoer van de Burgerlijke Stand in Nederlandsch-Indië eind oktober 1828 tot en met 31 december 1829. En hoewel het zijn bedoeling was deze registers tot en met 1840 te publiceren, maakte zijn onverwachte overlijden dit helaas niet meer mogelijk.

Nu, na bijna 80 jaar, besteedt de IGV in haar serie "Bronnenpublikaties van de IGV" opnieuw aandacht aan de Burgerlijke Stand van Buitenzorg en wel aan het huwelijkregisters van 1899 en de opvolgende registers tot en met 1920.

Lees hier verder.